Astigmatizma

Astigmatizma Dereceleri Nelerdir?

  • Astigmatizma, zaman içerisinde hemen hemen aynı kalır, belirgin bir artma ya da azalma görülmez.
  • Astigmatizma, zayıf ışıkta okumak, televizyona çok yakından bakmak veya gözleri kısmakla kötüleşmez.

Astigmatizma (Astigmat) nedir?

ASTİGMATİZMA

(Astigmat) nedir?

Astigmatizma gözümüzün en öndeki şeffaf tabakasının (kornea) doğuştan şekil bozukluğudur. Astigmatlar hem uzağı, hem yakını bulanık görür, nesneleri net ve düzgün göremezler.

Kornea (gözün en ön kısmındaki saydam tabaka) göze gelen ışınları kırar. Gözün net görebilmesi için, bu kırılan ışınların gözün arka tarafındaki ağ tabakada yani retinada odaklanması gerekir.

Göz, ışınları retinada odaklayabilirse gözün kırma fonksiyonu normal seyrinde gerçekleşir. Işınlar retinada odaklanmaz ve bulanık bir görüntü oluşursa kırma kusuru meydana gelir.

Astigmatizma gözümüzün en öndeki şeffaf tabakasının (kornea) doğuştan şekil bozukluğudur. Astigmatlar hem uzağı, hem yakını bulanık görür, nesneleri net ve düzgün göremezler.